httpss://www.youtube.com/watch?v=NXi8qinxZk4

httpss://www.youtube.com/watch?v=yS9h1Edov5s

 TT  Loại xe  Bao gồm  Thành tiền
1 Xe 4 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 2.400.000 VND
2 Xe 7 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 2.500.000 VND
3 Xe 16 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 3.500.000 VND
4 Xe 29 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 6.000.000 VND
5 Xe 34 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 7.000.000 VND
6 Xe 50 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 8.800.000 VND
[callform text=”Đi châu đốc” mail=”thuexesaigonnet@gmail.com” ][/callform]
Thuê xe đi châu đốc
4.5 (90%) 2 votes

Gọi ngay tiết kiệm 20%

Gọi zalo miễn phí