TT Loại xe Bao gồm Thành tiền
1Xe 4 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường2.800.000 VND
2Xe 7 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường3.200.000 VND
3Xe 16 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường3.500.000 VND
4Xe 29 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường6.000.000 VND
5Xe 34 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường7.000.000 VND
6Xe 50 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường8.800.000 VND

 

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí