TT  Loại xe  Bao gồm  Thành tiền
1 Xe 4 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 2.800.000 VND
2 Xe 7 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 3.200.000 VND
3 Xe 16 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 3.500.000 VND
4 Xe 29 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 6.000.000 VND
5 Xe 34 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 7.000.000 VND
6 Xe 50 chổ Xăng, bảo hiểm, phí cầu đường 8.800.000 VND

 

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí