TTLoại xeBao gồmThành tiền
1Xe 4 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường1.700.000 VND
2Xe 7 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường1.800.000 VND
3Xe 16 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường2.500.000 VNDt7, cn : alo nhé
4Xe 29 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường3.600.000 VNDt7, cn : alo nhé
5Xe 34 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường4.400.000 VNDt7, cn : alo nhé
6Xe 45 chổXăng, bảo hiểm, phí cầu đường5.500.000 VNDt7, cn : alo nhé

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí