A. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình:(Từ 7h -> 18h)

TT Loại xe Điểm đến Thành tiền Thứ 7 hoặc chủ nhật
1 Xe 4, 7 chổ Quận 1, 3, 5, 10 500.000 VNĐ  400.000 VNĐ
Xe 16 chổ Quận 1, 3, 5, 10 800.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 29 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.300.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 45 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.800.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Các quận khác vui lòng liên hệ Mr. Trình 0903 990 991 

Ghi chú:
– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ
– Sau 24h phụ thu: 100.000 VNĐ

B. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình: (Từ 18h -> 22h)

TT Loại xe Điểm đến Thành tiền Thứ 7 hoặc chủ nhật
1 Xe 4, 7 chổ Quận 1, 3, 5, 10 500.000 VNĐ  400.000 VNĐ
Xe 16 chổ Quận 1, 3, 5, 10 800.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 29 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.300.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Xe 45 chổ Quận 1, 3, 5, 10 1.800.000 VNĐ LH: 0903 990 991
Các quận khác vui lòng liên hệ Mr. Trình 0903 990 991 

Ghi chú:
– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ
– Sau 24h phụ thu: 100.000 VNĐ

 

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí