A. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình:(Từ 7h -> 18h)

TTLoại xeĐiểm đếnThành tiềnThứ 7 hoặc chủ nhật
1Xe 4, 7 chổQuận 1, 3, 5, 10500.000 VNĐ 400.000 VNĐ
Xe 16 chổQuận 1, 3, 5, 10800.000 VNĐLH: 0903 990 991
Xe 29 chổQuận 1, 3, 5, 101.300.000 VNĐLH: 0903 990 991
Xe 45 chổQuận 1, 3, 5, 101.800.000 VNĐLH: 0903 990 991
Các quận khác vui lòng liên hệ Mr. Trình 0903 990 991 

Ghi chú:
– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ
– Sau 24h phụ thu: 100.000 VNĐ

B. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình: (Từ 18h -> 22h)

TTLoại xeĐiểm đếnThành tiềnThứ 7 hoặc chủ nhật
1Xe 4, 7 chổQuận 1, 3, 5, 10500.000 VNĐ 400.000 VNĐ
Xe 16 chổQuận 1, 3, 5, 10800.000 VNĐLH: 0903 990 991
Xe 29 chổQuận 1, 3, 5, 101.300.000 VNĐLH: 0903 990 991
Xe 45 chổQuận 1, 3, 5, 101.800.000 VNĐLH: 0903 990 991
Các quận khác vui lòng liên hệ Mr. Trình 0903 990 991 

Ghi chú:
– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ
– Sau 24h phụ thu: 100.000 VNĐ

 

Gọi ngay, rẻ

Gọi zalo miễn phí